fbpx

УРОЦИ ЗА ДЕЦА

ГРУПОВИ УРОЦИ

Групите, които се формират са съобразени с индивидуалните възможности на всеки ученик

Брой уроци: 3 пъти седмично

Продължителност на урока: 45 минути

Форма на обучение: присъствена или онлайн

Цена: 340,00 лева месечно

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Брой уроци: по договаряне

Продължителност: по договаряне

Форма на обучение: присъствена или онлайн

Цена: 40,00 лева на урок

УРОЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ГРУПОВИ УРОЦИ

Групите, които се формират са съобразени с индивидуалните възможности на всеки ученик

Брой уроци: 3 пъти седмично

Продължителност на урока: 45 минути

Форма на обучение: присъствена или онлайн

Цена: 340,00 лева месечно

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Брой уроци: по договаряне

Продължителност: по договаряне

Форма на обучение: присъствена или онлайн

Цена: 40,00 лева на урок

НАЧИНАЕЩИ

(Начало на занятията: октомври 2020)

ПРОГРАМА

Запознаване с инструмента

История на гайдата – произход и разнообразие на фолклорните области в България  с гост-лектор Валя Балканска

Настройване на гайдата

Автентични истории от Родопа планина с гост-лектор Валя Балканска

Основи на правилната постановка

Запознаване с различните фолклорни области в България (Родопа, Тракия, Странджа, Североизточна, Северозападна, Шоплък, Пиринска)  с гост-лектор Валя Балканска

Произвеждане на тон

Историята на една песен – “Излел е Дельо хайдутин” с гост-лектор Валя Балканска

Работа над тона

Употребата на кавала в различните стилове музика с гост-лектор Теодосий Спасов

Упражнения с цели ноти

Джаз, фолклор и класика с гост-лектор Теодосий Спасов

Упражнения с четвъртини ноти

Усвояване на леки пиеси

НАПРЕДНАЛИ

(Начало на занятията: октомври 2020)

ПРОГРАМА

Овладяване на вибрато

История на гайдата – произход и разнообразие на фолклорните области в България  с гост-лектор Валя Балканска

Овладяване на легато

Автентични истории от Родопа планина с гост-лектор Валя Балканска

Овладяване на стакато

Запознаване с различните фолклорни области в България (Родопа, Тракия, Странджа, Североизточна, Северозападна, Шоплък, Пиринска)  с гост-лектор Валя Балканска

Работа с точкувани ноти

Историята на една песен – “Излел е Дельо хайдутин” с гост-лектор Валя Балканска

Запознаване и овладяване на украшения

Употребата на кавала в различните стилове музика с гост-лектор Теодосий Спасов

Овладяване на пиеси

Джаз, фолклор и класика с гост-лектор Теодосий Спасов

*** Програмата ще бъде съобразена с общото ниво на напредналост на групата в хода на занятията

УЧИ ГАЙДА

Ние вярваме, че гайдата е носител на българския облик и националната ни култура, които е пренасяла и обогатявала през вековете – от митичното величие на траките до днес. Авторската методология за преподаване на гайда, която разработихме се основава на това разбиране за гайдата и гайдарското изкуство, което искаме да предадем в „Школò по гайда и народознание“.

В методологията на обучението музиката и гайдата се разглеждат като свързващия елемент между всички компоненти на народознанието – фолклорни традиции, обичаи и вярвания, етнографски особености на различните области на България, живите истории от нашето наследство.

Основна цел на уроците е всички хора не само да овладеят технически инструмента, а да осъзнаят смисъла на фолклорната традиция, да възприемат българския дух, закодиран в нея като част и основа на своята ценностна система. Всеки урок ще ги учи да търсят онзи заряд, носен от мелодията на гайдите, който е над простото подреждане на звуци и който ще ги води за ръка към силата на корените им.

Уроците включват теоретично обучение за запознаване с музикалния инструмент и практическо усвояване на гайдарското изкуство – овладяване на инструмента, звукоизвличане, постановка, солфеж, ритмика и метрика, изучаване на мелодии и техники. В учебния материал са заложени теми, свързани с българската история, фолклор и изкуство.

В „Школò по гайда и народознание“  участват и гост-лектори. Чрез техните уроци всички присъстващи ще имат възможност да се докоснат до красотата и автентичността на гайдарското изкуство, българския фолклор и традициите и как те се пренасят в съвременния свят.

ОНЛАЙН СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

„Школò по гайда и народознание“ разполага с изградена онлайн система за обучение.

Всички обучения, които предлагаме, могат да се провеждат в дистанционна форма на обучение във виртуална класна стая. Тя дава възможност за аудио и видео връзка с преподавателя, виртуална бяла дъска, възпроизвеждане на аудио и видео файловете към уроците, опция за чат и споделяне на файлове между участниците.

След записване в “Школò по гайда и народознание” всеки ученик ще получи данни за достъп до своя профил, както и пълни инструкции за работа със системата.

СЪБЕСЕДВАНЕ

Преди записване в „Школò по гайда и народознание“ се провежда задължително събеседване с всяко дете, по време на което се установява музикалността му, степента на познанията в областта на българския фолклор, личните му предпочитания.

За посещение на „Школò по гайда и народознание“ не изисква предварителен опит с музикален инструмент. За развитието на музикални умения е необходимо постоянство, търпение и достатъчно желание от страна на ученика.

СЕРТИФИКАТ

След успешно завършване на обучението, всеки ученик се явява на индивидуален изпит и получава сертификат.

КАБА ГАЙДА

Каба гайдата е инструмент с уникален звук, разпространен в Родопите. Характеризира се с мощен и плътен звук, нисък и топъл, галещ ухото.

ДЖУРА ГАЙДА

Джура гайдата е солов инструмент, разпространен в почти цяла България. Характеризира се с висок, силен  звук, разтуптяващ сърцето.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кога се провеждат събеседванията?

Потърсете екипа ни на посочените контакти в сайта и наш представител ще се свърже с Вас, за да Ви предостави необходимата информация.

Какво включва учебната програма?

По време на обучението си учениците ще усвоят целия процес на техническо овладяване на гайдата, конструиране на гайдарския репертоар, усвояване на песенна мелодика и инструменталното й осмисляне, диалектните особености на гайдарските мелодии и сценичното им претворяване. В обучението са заложени допълнителни уроци, които ще дадат по-дълбоки познания за нашия обреден календар, обичаите, песните и мелодиите, свързани с него.

Трябва ли всеки ученик да има свой инструмент?

Всеки един от учениците трябва да има собствен инструмент, с който да практикува по време на уроците. Нашите преподаватели ще Ви съдействат за избор на подходящ инструмент.

Свържете се с нас